Menu
Cross

Har du en kod?

Lås upp rabatter eller visst innehåll i butiken

Om oss

Qurser erbjuder olika konsulter och utbildningar via appen LeadersAPP. Genom att använda sig av LeadersAPP kommer ni som organisation alltid kunna få tillgång till bästa förslag på genomförande.

Vi erbjuder utbildningar, kvalificerad rådgivning och nätverksmöten inom ledarskap och management. Utbildningar som utgår från vetenskapliga teorier och koncept, så som UGL (utveckling av grupp och ledare),, UL (utvecklande Ledarskap), IL (Indirekt Ledarskap), THE (The Human Element), FS (Förtroendefullt Samarbete) och Tillitbaserat Samarbete/Ledarskap.

Qurser finns representerade genom partners över hela världen.
Våra framgångsfaktorer är:
• Närhet till bred kompetens
• Förståelse för kundens kultur och affärer
• Proaktivt och affärsmässigt agerande
• Personligt engagemang och förtroende
• Fokus på kvalitet och professionalism

Vårt fokus
Qurser har lång och gedigen erfarenhet av att genomföra uppdrag i både den offentliga och privata sektorn. Våra konsulter har mycket god kunskap om de särskilda förutsättningar samt lagar och förordningar som gäller för organisationer. Ett flertal är verksamma med uppdrag inom såväl verksamhets- och organisationsutveckling som verksamhetsstyrning.
Kompetens inom verksamhets- och grupputveckling
Bland LeadersAPP:s konsulter finns djup kompetens avseende såväl att praktiskt stödja och utbilda chefer i att genomföra organisations- och verksamhetsutvecklingsuppdrag som att på uppdrag av nämnder eller förtroendevalda granska styrning och ledning, organisation, kompetensförsörjning, arbets-marknadsåtgärder med mera.
Hos oss arbetar ett tiotal konsulter specialiserade i att stödja och utbildar chefer i uppdrag med inriktning på ledarskap och organisation. För att säkra kompetensförsörjning vid mer omfattande uppdrag, har konsulterna inom Kommunal Sektor utvecklat ett starkt samarbete med de ca 50 konsulter i vårt nätverk.